Rata kredytowa, a wahania kosztów w kredycie hipotecznym

  • Posted on: 5 March 2020
  • By: admijn

Rata w kredycie hipotecznym nie jest wartościową stałą, a kredytobiorca powinien liczyć się z wahaniami kosztów. W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć się przed czynnikami ryzyka na wypadek podniesienia raty zobowiązania długoterminowego?

Zmiana stóp procentowych to powszechna praktyka wykorzystywana przez Narodowy Bank Polski do walki z inflacją. Niskie poziomy polityki monetarnej zachęcają do wejścia na rynek kredytowy, a zniechęcają do oszczędzania. Przy podnoszeniu stóp procentowych pojawia się wręcz niepewność polityczna, niepokoje społeczne, znaczące ograniczenie inwestycji. W kredytach hipotecznych wysokość rat zależy w dużym stopniu właśnie od stóp procentowych. Nie ma właściwie żadnych widełek, kiedy podnoszenie stóp procentowych się zatrzyma. W jaki sposób reagować na ten problem?

Przede wszystkim nigdy nie wykorzystuj maksymalnej zdolności kredytowej. Postaraj się o nadpłaty kredytu hipotecznego w okresie niskich stóp procentowych. W ten sposób zmniejszysz kwotę do spłaty. W krytycznych warunkach rozejrzyj się za kredytami refinansowymi udzielanymi na lepszych warunkach. Pracuj jednocześnie nad zdolnością kredytową, poprawiaj dochód, bo to umożliwia zejście z niektórych kosztów podczas refinansowania. Monitoruj cały czas stopę WIBOR, ponieważ od niej uzależnia się głównie komfort spłaty kredytu hipotecznego.

Kredytobiorca może wykorzystać raty równe lub raty malejące w kredycie hipotecznym, a przez to mocno zoptymalizować koszty. Dlaczego? Raty równe to droższy kredyt hipoteczny. Akurat raty równe to rozwiązanie najpopularniejsze, dedykowane kredytobiorcom znajdującym się raczej na granicy rozpatrzenia pozytywnej zdolności kredytowej. Z drugiej strony raty malejące zwiększają koszty spłaty drastycznie w pierwszych latach, natomiast dają ostatecznie spore oszczędności w dalszych okresach. Raty malejące ograniczają punktację kredytową. To narzędzie do wykorzystania jedynie przez kredytobiorców wykazujących bardzo dobry potencjał ekonomiczny.

Do zmiany kosztów kredytu hipotecznego można się w pewien sposób przygotować. Ważne założenie to ochrona interesów już przy podpisywaniu umowy kredytowej, a nie czekanie z nadzieją, że stopy procentowe się nie zmienią. To praktycznie nierealne w długich okresach spłaty wynoszących ponad 20 lat.