Zdolność kredytowa a poręczenie kredytu gotówkowego

  • Posted on: 4 October 2016
  • By: admijn

Jeżeli bank odmówił Ci kredytu, mogą być tego różne przyczyny. Jedną z najczęstszych z nich jest niewystarczająca zdolność kredytowa, na którą wpływają posiadane obciążenia finansowe. Jako obciążenia należy rozumieć nie tylko raty innych kredytów i pożyczek, ale także koszty związane z utrzymaniem samochodu, czy mieszkania, takiej rachunki za czynsz, media, telefon. Zdolność kredytową można oczywiście podnieść szukając dodatkowego etatu, by więcej zarabiać, ale najczęściej w przypadku jej braku można ją podnieść poprzez poręczenie kredytu gotówkowego. Dołączenie poręczyciela może się również okazać wymagane przez bank, jeżeli w trakcie weryfikacji wiarygodności kredytowej wypłyną z BIK informacje o opóźnieniach w spłacie innych zobowiązań przekraczających 30 dni. W takiej sytuacji z reguły jest wydawana odmowna decyzja kredytowa, aczkolwiek zdarza się, że celem przełamania jej bank postawi warunek poręczenia, na http://www.splatka.pl/ możesz sprawdzić, w którym banku dostaniesz dobry kredyt.

Zła historia kredytowa

Posiadane zobowiązania finansowe należy obsługiwać terminowo, gdyż informacje o sposobie ich obsługi wpływają na pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Nasza przeszłość finansowa jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przyznanie nam kredytu.

Zdolność kredytowa jest podstawą

Zdarzają się jednak sytuacje, że nawet terminowa spłata zobowiązań może nie wystarczać do otrzymania kolejnego kredytu gotówkowego, jeśli bank oszacuje, że mamy zbyt niską zdolność kredytową. Zdolność kredytowa jest obliczana jako stosunek dochodów do obciążeń i jest wyznacznikiem wysokości kredytu, jaki może zostać nam udzielony przy obecnych zarobkach. Często zdarza się, że po analizie zdolności, bank nie przyzna nam oczekiwanego kredytu, a zaproponuje niższy, który według niego nie przysporzy nam problemów z oddaniem pieniędzy zgodnie z umową kredytową.

Czym jest poręczenie kredytu

Jeżeli powinęła Ci się noga podczas spłaty innych zobowiązań lub zabrało zdolności kredytowej, bank może zaproponować, że udzieli kredytu pod warunkiem dołączenia poręczyciela. Poręczyciel musi spełniać takie same warunki jak kredytobiorca, musi osiągać dochód gwarantujący ewentualną spłatę kredytu, co musi udokumentować zaświadczeniem oraz nie może mieć negatywnej historii w BIK. Takim żyrantem może być bliska osoba, członek rodziny rodzice, brat czy siostra oraz w niektórych przypadkach osoby spoza rodziny. Osoba trzecia zostając poręczycielem Twojego kredytu, tym samym wyraża zgodę na to, że w razie problemów z oddaniem przez Ciebie zobowiązania, bank będzie mógł zażądać od niej całości pożyczonych środków wraz z odsetkami.

O poręczycielu

Wiele osób o tym nie wie, a należy o tym pamiętać, że poręczając komuś kredyt, jednocześnie obniżamy własną zdolność kredytową. Bank traktuje żyranta jako klienta podwyższonego ryzyka, gdyż nigdy nie wiadomo, czy osoba, której zdecydowałeś się pomóc, nie wpadnie w problemy finansowe i to od ciebie kredytodawca zażąda zwrotu pożyczonych pieniędzy. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji i spłacimy zadłużenie kredytobiorcy, wówczas możemy zwrócić się do sądu z pozwem o zwrot poniesionych nakładów.